zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic
WebMagnat.

="http://webmagnat.ro/bannere/230x230.swf" name="movie">
Monumentul Vanatorilor de munte

Monumentul Eroilor sau Monumentul - mausoleu al Vânătorilor de Munte    Monumentul Eroilor din Târgu Neamţ este un monument dedicat corpului de Vânători de Munte ai Armatei Române şi eroilor Primului Război Mondial. Amplasat în partea de nord-est a oraşului pe terasa de pe Culmea Pleşului -creată în mod artificial în anul 1936- la o altitudine de 491 metri, adică cu aproape 100 de metri deasupra oraşului, monumentul poate fi remarcat cu uşurinţă de la depărtare.     Oraşul Târgu Neamţ a fost ales pentru construcţia acestui edificiu pentru că aici, în 1916- 1917, a fost fondat de către regele Carol al II-lea primul corp de Vânători de Munte. Monumentul-mausoleu a fost inaugurat la 29 iunie 1939, în cadrul unei ceremonii solemne la care a participat regele Carol al II-lea, prim-ministrul Armand Călinescu, şi mai mulţi generali şi ofiţeri superiori ai (...)

Muzeul de arta

Muzeul de Artă din Piatra Neamţ a fost înfiinţat în anul 1980, având la bază Colecţia de Artă Piatra-Neamţ deschisă în 1964. Mmuzeul funcţionează într-o clădire construită în 1930 de italienii Carol Zani şi Vincenzo Puschiasis, care au integrat-o armonios în zona istorică a oraşului, dominată de ctitoriile lui Ştefan cel Mare. Muzeul de Artă valorifică patrimoniul artistic creat de artiştii români la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în secolul XX, prezentând o viziune panoramică asupra evoluţiei artelor vizuale, dintre care se pot enumera pictura, grafica, sculptura şi tapiseria.   Expoziţia permanentă propune relevarea operelor artiştilor români, având ca generic specificul naţional şi interferenţa cu valorile europene. Într-un fel sau altul, următorii artişti au fost legaţi de zona Neamţ: C.D. Stahi (1844-1920), cel mai de seamă pictor din (...)

Muzeul de arta

Muzeul de Artă din Roman s-a deschis în anul 1957 şi a pornit cu o singură lucrare, intitulată “Ştefan cel Mare” pictată în 1884 de Epaminondra Bucevschi, la comanda episcopului de Roman Melchisedec Ştefănescu. Iniţial, muzeul a funcţionat în aceeaşi clădire cu Muzeul de Istorie, iar din anul 1970 a fost mutat în actuala clădire care a fost construită la finele secolului al XIX-lea şi este declarată monument de arhitectură.Expuse în şase săli de expoziţie, pe o suprafaţă de 243 metri patraţi, cele 642 de piese ale colecţiei cuprind lucrări de pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă. Colecţia muzeului pune în valoare arta românească prin creaţia artiştilor legaţi într-un fel sau altul de zona Roman. Printre artiştii care au expuse în acest muzeu lucrări de pictură, grafică şi sculptură îi putem enumera pe: Maria Ciurdea Steurer, Iosif Steurer, Stavru (...)

Muzeul de arta neolitica Cucuteni

Acest muzeu este unic în Europa , fiind unul din cele mai importante muzee din Romania. Deschis în anul 2005, muzeul prezintă în jur de 300 de piese din cadrul Culturilor Precucuteni - Cucuteni incluse în categoria “tezaur” a patrimoniului cultural naţional.Clădirea a fost ridicată între anii 1928 şi 1930 de constructorul Carol Zani şi ornamentată de sculptorul Vincenzo Puschiasis. În mileniile IV-III î.h. Europa răsăriteană, importantă arie de convergenţă culturală, cunoaşte o deosebită înflorire a civilizaţiei eneolitice. Este fără îndoială singura cultură preistorică europeană care poate rivaliza cu civilizaţiile “înalte” din Orientul Apropiat.   Între creaţiile strălucite de aici se remarcă cultura Cucuteni. Realizările artistice ale cucutenienilor se înscriu, incontestabil, printre cele mai importante manifestări din domeniul artelor (...)

Muzeul de etnografie

Muzeul de Etnografie din Piatra Neamţ a fost înfiinţat în anul 1980 şi cuprinde o impresionantă expoziţie de obiecte etnografice şi artă populară din judeţul Neamţ, care ilustrează ocupaţiile, obiceiurile şi portul oamenilor din această zona, dar şi arhitectura tradiţională din lemn.   Prima colecţie etnografică a muzeului datează din anul 1960, cuprinde aproximativ 1000 de piese şi a fost constituită ca urmare a cercetărilor întreprinse de Academia Română. În prezent, colecţia de baza a muzeului oferă aspecte  ale locuinţei ţărăneşti tradiţionale de pe Valea Bistriţei, costumul popular românesc străvechi specific zonei dar şi principalele meştesuguri cum ar fi ţesutul, prelucrarea lemnului şi cojocăritul, din regiunea subcarpatică a Moldovei.   Mulţumită reliefului montan, submontan dar şi de câmpie existent în judeţul Neamţ, s-a dezvoltat aici, o adevarată (...)

Muzeul de istorie Bicaz

Întemeiat în 1958, Muzeul de Istorie Bicaz funcţionează din 1966 în clădirea fostului Teatru sătesc “Ion Kalinderu”. Expoziţia de bază cuprinde trei spaţii distincte. Primul este destinat istoriei monografice a Văii Bistriţei, de-a lungul căreia au trăit, cu zeci de mii de ani în urmă, numeroase comunităţi paleolitice, aşa cum dovedesc staţiunile de la Bistricioara, Lutărie, Dârţu, Bofu Mic, Bofu Mare şi Cetăţica de pe Ceahlău.   În eneolitic triburile cucuteniene pătrund, aşa cum o dovedesc şi exponatele din muzeu, către Hangu, în sihăstria munţilor. Un bogat inventar descoperit la Hangu-Cetăţuia şi în alte aşezări reflectă aspecte deosebit de interesante referitoare la vieţuirea comunităţilor daco-carpice din secolele II-III d.Hr.   Bogatele vestigii medievale şi actele emise de cancelariile domneşti au în vedere alte realităţi de pe valea Bistriţei (...)

Muzeul de istorie Piatra Neamt

Muzeul din Piatra-Neamţ şi-a adus o contribuţie substanţială la cunoaşterea culturii Cucuteni, prin aportul colaboratorilor săi externi şi prin angajarea şi formarea unor specialişti proprii, dar şi la cercetarea altor epoci istorice. Expoziţia permanentă prezintă evoluţia comunităţilor umane de pe aceste meleaguri, începând cu paleoliticul superior şi până în epoca contemporană.   Pe lângă constituirea celei mai bogate colecţii muzeale din toată aria ocupată odinioară de complexul Ariuşd-Cucuteni-Tripolie, investigaţiile efectuate pe parcursul a peste şase decenii au permis acumularea unui bogat volum de informaţii. Pe baza acestora au fost aduse clarificări în legătură cu succesiunea celor trei faze de evoluţie şi cronologie a culturii. Începând din 1969 şi până în prezent cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul instituţiei a fost valorificată prin (...)

Muzeul de Istorie Roman

Muzeul de Istorie din Roman a luat fiinţă la data de 1 septembrie 1957, prin numirea lui Vasile Ursachi, proaspat absolvent al Facultăţii de Istorie din Iaşi, ca director al unei instituţii care nu avea nici un patrimoniu. Actuala expoziţie de bază, organizată în cele 15 săli, cu un spaţiu de peste 700 metri patraţi, cuprinde un număr de circa 5.000 piese, începând cu epoca pietrei cioplite şi până la primul război mondial. Zonal, expoziţia ilustrează o porţiune din cursul mijlociu al Siretului, corespunzătoare fostului judeţ Roman. Muzeul propune publicului o expoziţie de bază reînnoită sub raportul conţinutului, dar şi al modalităţii de prezentare în care elementele ajutătoare au în vedere prezentarea unor situaţii de şantier, care uşurează perceperea semnificaţiei unor piese şi chiar a unor fenomene ce trebuie reconstituite pe baza acestor exponate. Printre cele mai importante piese din (...)

Muzeul de istorie Suceava

Clădirea Muzeului Judeţean din Suceava este o clădire în stil baroc construită între anii 1902-1903 în municipiul Suceava. Ea se află situată pe Str. Ştefan cel Mare nr. 33, în centrul oraşului. Aceasta a fost inclusă, sub denumirea de Fosta prefectură, azi Complexul Muzeal "Bucovina", pe Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004.   Construită în perioada 1902-1903, această clădire a îndeplinit rolul de sediu al Căpităniei Districtului Suceava, ea mai adăpostind Oficiul poştal şi telegrafic şi pe cel vamal. După Unirea Bucovinei cu România în anul 1918, a servit ca sediu al Prefecturii judeţului Suceava. Începând din anul 1968 adăposteşte sediul Muzeului Judeţean Suceava. A fost renovată între anii 1976-1979.   Muzeul de istorie Suceava prezintă istoria părţii de nord a Moldovei din cele mai vechi timpuri şi până la cel de-al (...)

Muzeul de istorie Targu Neamt

    Muzeul de istorie a fost înfiinţat în anul 1957, cu prilejul sărbătoririi a 500 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Ştefan cel Mare. În 1957 a avut loc deschiderea oficială a muzeului, într-o clădire de lângă parcul oraşului.    În 1968 muzeul a fost reorganizat în clădirea fostului Sfat popular raional, în 1977 a fost reorganizat şi transferat în actuala clădire, iar în 1986 a avut loc o nouă reorganizare, devenind Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ.     Din 1977, este adăpostit în una dintre cele mai reprezentative clădiri ale oraşului şi anume “Şcoala Domnească”, care e fost ridicată între anii 1852-1853, în acelaşi timp cu spitalul din apropiere.     În “Şcoala Domnească” au învăţat marele povestitor Ion Creangă, filozoful Vasile Conta, lingvistul (...)

list_obiectiv de la 51 la 60 din 76