zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic
WebMagnat.

="http://webmagnat.ro/bannere/230x230.swf" name="movie">

Manastirea Secu - Targu-Neamt

Hramul:

“Tăierea capului Sf. Ioan Botezatorul”, sărbătorit la 29 august.

Locaţie:

Situată la 22 kilometri de oraşul Târgu Neamţ, pe şoseaua spre comuna Pipirig, Mănăstirea Secu este una dintre cele mai cunoscute şi vizitate aşezăminte monahale din ţinutul Neamţului. Mănăstirea este aşezată la poalele Muntelui Vasan şi are înfăţişarea unei cetăţi medievale, cu ziduri groase şi turnuri de apărare. Munţii acoperiţi cu păduri de brazi o înconjoară ca o cetate naturală.

Alte atracţii:

Până în anul 1910, pe zidul clopotniţei din mănăstire se găsea pisania originală de la biserica construită de Voievodul Petru Rareş, în nişa unde se afla acum o frescă cu Sf. Ioan Botezatorul.

Istoric:

Mănăstirea Secu este o vatră monahală a cărei vechime se ridică la aproape 500 de ani. În jurul anului 1500, pe domeniul feudal al Cetăţii Neamţului, pe valea Pârâului Secu, se aşează un grup de sihaştri care vor întemeia mai apoi, în anul 1530, sub conducerea Ieroschimonahului Zosima, călugăr de la Mănăstirea Neamţ, schitul cu acelaşi nume: Schitul lui Zosima.

Domnitorul Petru Rareş (1527-1546) a clădit biserica Schitului Zosima pe locul actualei biserici a cimitirului mănăstirii. Schitul a fost îngrădit cu zid de piatră în anul 1550 de către Doamna Elena, soţia voievodului, şi de fiii săi.

Din acest zid se mai păstrează astăzi o mică parte: la intrarea în mănăstire, în dreptul actualei biserici a cimitirului, unde, în urma cu cinci secole, fusese poarta de intrare în schit şi clopotniţa acestuia.

Tot Petru Rareş a întărit stăpânirea asupra pământurilor care aparţineau moşiei Cetăţii Neamţ, dăruindu-le călugarilor de pe valea Pârâului Secu. În vremea voievozilor Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561;1564-1568), Petru Şchiopu (1574-1579;1581-1591) şi Aron Tiranul (1591-1595), Schitul lui Zosima mai primeşte câteva danii spre folosinţa şi întreţinerea călugărilor.

În secolul al XVII-lea, Nestor Ureche, vornicul Ţării de Jos, tătăl cunoscutului cronicar Grigore Ureche, împreună cu soţia sa Mitrofana, ctitoresc mănăstirea de piatră, în formă de cetate dreptunghiulară, cu biserica mare în mijlocul zidurilor, careia i-au fixat hramul „Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul”.

Nestor Ureche ajunsese în rândurile celor dintâi boieri ai Moldovei sub domnia lui Ieremia Movilă, prin bogăţia casei sale, către care se îndreptau veniturile a peste 70 de sate, dar şi prin isteţimea minţii. El avea demnitatea de Mare Vornic, fiind judecător principal al ţării şi „mai-marele Curţii Domneşti”.

Marele boier a înzestrat această ctitorie cu odoare, cărţi şi moşii, aşa cum erau înzestrate toate mănăstirile domneşti în vremea voievodului Ieremia Movilă. Pe atunci, în scaunul Mitropoliei Moldovei era Gheorghe Movilă, fratele voievodului, egumen la Mănăstirea Secu fiind Ieroschimonahul Dosoftei.

 

GALERIE FOTO

biserica manastirii secu 1biserica manastirii secu 2manastirea-secu2manastirea-secu3manastirea-secu4secumap