zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic
WebMagnat.

="http://webmagnat.ro/bannere/230x230.swf" name="movie">
Episcopia Romanului

În ansamblul patrimoniului istoric şi cultural-artistic românesc, Episcopia Romanului ocupă un loc aparte, impunându-se printr-o existenţă pe cât de îndelungată pe atât de bogată în evenimente şi contribuind la afirmarea oraşului ca un important centru economic, politic şi de credinţă ortodoxă la răsărit de Carpaţi. Nu se cunosc cu exactitate data şi împrejurările constituirii Episcopiei Romanului, neexistând nici o mărturie documentară în acest sens. Se ştie însă că în zona Romanului, ca şi în alte regiuni ale Moldovei, erau numeroase aşezări cu o populaţie ce împărtăşea credinţa creştină ”de ritual grecesc” încă din secolul al XIII-lea, populaţie românească (walaşi) ce-şi desfăşura viaţa religioasă într-un cadru temeinic organizat, aşa după cum rezultă din scrisoarea papei Grigore al IX-lea trimisă în 1234 (...)

Muzeul de arta

Muzeul de Artă din Roman s-a deschis în anul 1957 şi a pornit cu o singură lucrare, intitulată “Ştefan cel Mare” pictată în 1884 de Epaminondra Bucevschi, la comanda episcopului de Roman Melchisedec Ştefănescu. Iniţial, muzeul a funcţionat în aceeaşi clădire cu Muzeul de Istorie, iar din anul 1970 a fost mutat în actuala clădire care a fost construită la finele secolului al XIX-lea şi este declarată monument de arhitectură.Expuse în şase săli de expoziţie, pe o suprafaţă de 243 metri patraţi, cele 642 de piese ale colecţiei cuprind lucrări de pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă. Colecţia muzeului pune în valoare arta românească prin creaţia artiştilor legaţi într-un fel sau altul de zona Roman. Printre artiştii care au expuse în acest muzeu lucrări de pictură, grafică şi sculptură îi putem enumera pe: Maria Ciurdea Steurer, Iosif Steurer, Stavru (...)

Muzeul de Istorie Roman

Muzeul de Istorie din Roman a luat fiinţă la data de 1 septembrie 1957, prin numirea lui Vasile Ursachi, proaspat absolvent al Facultăţii de Istorie din Iaşi, ca director al unei instituţii care nu avea nici un patrimoniu. Actuala expoziţie de bază, organizată în cele 15 săli, cu un spaţiu de peste 700 metri patraţi, cuprinde un număr de circa 5.000 piese, începând cu epoca pietrei cioplite şi până la primul război mondial. Zonal, expoziţia ilustrează o porţiune din cursul mijlociu al Siretului, corespunzătoare fostului judeţ Roman. Muzeul propune publicului o expoziţie de bază reînnoită sub raportul conţinutului, dar şi al modalităţii de prezentare în care elementele ajutătoare au în vedere prezentarea unor situaţii de şantier, care uşurează perceperea semnificaţiei unor piese şi chiar a unor fenomene ce trebuie reconstituite pe baza acestor exponate. Printre cele mai importante piese din (...)