zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic zigzagturistic
WebMagnat.

="http://webmagnat.ro/bannere/230x230.swf" name="movie">

Biserica Sfantul Nicolae - Suceava

Hramul:

“Sf. Ierarh Nicolae”, serbat la 6 decembrie.

 

Locaţie:

Biserica “Sf. Nicolae” din Suceava este o biserică ortodoxă construită în anul 1611 în municipiul Suceava. Ea se află situată pe Str. Mihai Viteazul nr. 2, în apropiere de Colegiul “Ştefan cel Mare”.

 

Alte atracţii:

Biserica “Sf. Nicolae” din Suceava a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004.

 

Istoric

Biserica "Sf. Nicolae" dateaza din sec. XVI, reînnoita de Nicoară Prăjescu, mare vistier, la 1611, restaurată la 1895, când a fost zugravită de pictorul Vladimir Mironescu.

 Între anii 1546-1551, după cum aminteşte pisania, voievodul Iliaş Rareş a ctitorit şi zidit o biserică. În anul 1611, în timpul domniei lui Constantin Movilă (1607-1611), vel vistiernicul Nicoară Prăjescu, împreună cu cneaghina Maria, a reconstruit pe ruinele construcţiei lui Iliaş Biserica "Sf. Nicolae", dându-i forma pe care o are astăzi.

Biserica prezintă trăsăturile arhitecturii moldoveneşti a vremii, având un altar dreptunghiular boltit în semicilindru, cu absida la est şi altele laterale operate în grosimea zidului, precum şi turla pe naos.

Ea este considerată una dintre primele biserici din secolul al XVII-lea cu turnul-clopotniţă înălţat deasupra exonartexului. Biserica are contraforturi mari, între ele fiind adăugate contraforturi de dimensiuni mai mici.

În exterior, biserica este decorată cu un brâu median de cărămizi în "dinţi de ferăstrău", iar sub streaşină se află un rând de ocniţe. Pictura a fost restaurată în anul 1895 de către zugravul Vladimir Mironescu.

 Biserica a fost restaurată între anii 1974-1980 după proiectul Direcţiei Monumentelor Istorice şi Arhitectonice Bucureşti, arhitect proiectant fiind Nicolae Diaconu.

 

 

 

GALERIE FOTO

Biserica Sfantul NicolaeBiserica Sfantul Nicolae 2